Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Jouwcadeaukaart ("Jouwcadeaukaart"), gevestigd op Onderwijsboulevard 207A, 5223DE te 's-Hertogenbosch en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17225912. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Jouwcadeaukaart aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Jouwcadeaukaart en jou. Jouwcadeaukaart behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Door gebruik te maken van de diensten van Jouwcadeaukaart stem je in met de meest recente versie van deze algemene voorwaarden.

Dienstverlening: Jouwcadeaukaart biedt via haar website (de "Dienst") een dienst aan waar je cadeaukaart links en informatie kan vinden om jouw cadeaukaart saldo te controleren.

Privacy: Jouwcadeaukaart beschermt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Jouwcadeaukaart verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend om het gebruik van de Dienst mogelijk te maken en hierover met ons te kunnen communiceren. Zie voor meer informatie het Privacybeleid op onze website.

Klachtenprocedure: Jouwcadeaukaart neemt graag kennis van eventuele klachten over de Dienst. Stuur uw (zo volledig mogelijk geformuleerde) klacht naar ons via het contactformulier.

Aansprakelijkheid: Jouwcadeaukaart is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de Dienst mocht lijden. Hoewel Jouwcadeaukaart zo veel mogelijk maatregelen neemt om te zorgen voor een veilig en goed werkend Dienst, kan het niet instaan voor de juistheid of de inhoud van de Dienst. Jouwcadeaukaart is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (eventuele) onjuistheden (zoals verkeerde cadeaukaart of merk informatie) wat betreft de Dienst.